УЏБЕНИЦИ ОБЈЕДИЊЕНИ

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОД ШКОЛСКЕ 2024/25. године

СРПСКИ ЈЕЗИК  
Назив издавача Назив уџбеникаИмена аутораБрој и датум решења министра
БИГЗ школствоСРПСКИ ЈЕЗИК 2, за други разред основне школе, уџбенички комплет (Читанка са звучним нумерама, Радна свеска уз Читанку, Латиница, Граматика)Зорица Цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић и Мирјана Стакић      650-02-00362/2023-07 од 29. 1. 2024.  
МАТЕМАТИКА  
БИГЗ школствоМАТЕМАТИКА 2 за други разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска – 1. и 2. део)    Сања Маричић и Драгица Ђуровић      650-02-00361/2023-07 од 31. 1. 2024.  
СВЕТ ОКО НАС  
БИГЗ школствоСВЕТ ОКО НАС 2, за други разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)    Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић      650-02-00178/2019-07 од 21. 5. 2019.  
МУЗИЧКА КУЛТУРА  
БИГЗ школствоМУЗИЧКА КУЛТУРА 2, уџбеник за други разред основне школе    Весна Марковић, Вања Хршак    650-02-00185/2019-07 од 10. 5. 2019.  
ЛИКОВНА КУЛТУРА  
БИГЗ школствоЛИКОВНА КУЛТУРА 2, уџбеник за други разред основне школе    Кристинка Селаковић, Бојана Проле    650-02-00173/2019-07 од 9. 5. 2019.  
ДИГИТАЛНИ СВЕТ  
БИГЗ школствоДИГИТАЛНИ СВЕТ 2, уџбеник за други разред основне школе  Горица Његовановић  650-02-00051/2022-07 од 12. 5. 2022.  
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
БИГЗ школствоГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 2, уџбеник за други разред основне школе      Мирјана Трифуновић Паул, Гордана Гајин Цветкоски  268-3/2020 oд 19. 5. 2020.  
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
THE ENGLISH BOOKHappy house 2 Енглески језик за други разред основне школе  Stella Maidment Lorena Roberts      650-02-00014/2019-07 од 4.4.2019.

2. Избор уџбеника за четврти  разред за предмет дигитални свет

Наставни предмет:  Дигитални свет

Назив издавача Назив уџбеникаИмена аутораБрој и датум решења министра
БИГЗ ШКОЛСТВОДигитални свет 4, уџбеник за четврти разред основне школе;    Горица Његовановић  650-02-00161/2023-07 од 11.9.2023.

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Од школске 2024/25. године

МАТЕМАТИКА 
Назив издавача Назив уџбеникаИмена аутораБрој и датум решења министра
Математископ    Уџбеник Збирка задатака за 6. разред    Наташа Алимпић Гордана Поповић Никола Вигњевић Владимир Стојановић    650-02-00039/2019-07 од 21.5.2019.
ФИЗИКА 
АРХИКЊИГА Физика са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима за шести разред основне школе      Милан О. Распоповић  650-02-00351/2018-07 од 13.12.2019.
БИОЛОГИЈА  
Data StatusБиологија 6, уџбеник за шести разред основне школе    Весна Миљуш др Немања Рајчевић Гордана Ковачевић    650-02-00085/2019-07 од 9.5.2019.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  
Вулкан издаваштвоИнформатика и рачунарство Удџбеник за шести разред основне школе  Милош Папић Далибор Чукљевић      650-02-00057/2019-07 од 9.5.2019.
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ        
Klett-Извор Читанка за 6. разред основне школеЗона Мркаљ  Зорица Несторовић  650-02-00119/2019-07  
Граматика Српски језик и књижевност за 6. разред основне школеВесна Ломпар  650-02-00119/2019-07  
Радна свеска уз уџбенички комплет Српски језик и књижевност за 6. разред основне школеВесна Ломпар Зона Мркаљ  Зорица Несторовић650-02-00119/2019-07  
ИСТОРИЈА 
ГерундијумИсторија – уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе  Александар Крстић Бранка Бечановић   650-02-00544/2022-07
ГЕОГРАФИЈА 
Вулкан знањеГеографија за 6.разредМирослав Грујић  650-02-00265/2023-07 од 10.1.2024
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
Вулкан знање     Вулкан знањеУџбеник за 6.разред основне школе Техника и технологија       КОМПЛЕТ МАТЕРИЈАЛА СА УПУТСТВОМ ЗА ИЗРАДУ ВЕЖБИ 6    М.Секулић З.Лукивић   М.Папић Д.Чукљевић  650-02-00111/2019-07 од 20.5.2019.       650-02-00111/2019-07 од 20.5.2019.    
МУЗИЧКА КУЛТУРА  
Вулкан знањеМузичка култура Уџбеник за шести разред основне школе     Јасмина Човић, Маријана Савов Стојановић    650-02-00060/2019-07 од 29.03.2019.
ЛИКОВНА КУЛТУРА    
ВулканЛиковна култура    Катарина Трифуновић    650-02-00122/2019-07 од 9.5.2019.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
НОВИ ЛОГОСEnglish Plus 2, Second Edition, енглески језик за шести разред основне школе;       Ben Wetz, Dianne Rue, Janet Hardy Gould  650-02-00599/2022-07 од 15.4.2019.
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК  
Назив издавача Назив уџбеникаИмена аутораБрој и датум решења министра
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”Amici 2, италијански језик за шести разред основне школе; други страни језик; друга година учењаАлександра Блатешић Јасмина Стојковић650-02-00023/2019-07 од 13.3.2019.
i

Повезане вести

Дружење са писцем у школи

Дружење са писцем у школи

У нашој школи је гостовао писац Радислав Јовић на велико одушевљење деце и учитеља. Представио је своје две збирке песама ученицима другог и трећег разреда, а имали смо прилику да се упознамо и са новим књигама које су издате прошле године. Добили смо књигу "Петао...

Читалачка значка 2023/2024.

Читалачка значка 2023/2024.

Церемонија доделе диплома награђеним ученицима у манифестацији "Читалачка значка 2024." одржана је 21. маја 2024. године у Канцеларији за младе. Било је рецитовања, песме и игре, а специјални гост био је наш познати песник Мирослав Кокошар. Диплому Велики Поштовани...