Услови рада

Школа располаже са:

– учионице ( 16 од 70 квадрата и 3 од 33 квадрата)

– 2 кабинета за ТО

2 кабинета за Технику и технологију

– 2 канцеларије за административно-финансијске потребе

– 1 канцеларија за рад ПП службе

– канцеларијом директора школе

– наставничком зборницом

– школском библиотеком

-малом учионицом за рад у групама 15-16 ученика

– трпезаријом са приручном кухињом за дистрибуцију хране (ручак и ужина)

– фискултурном салом са свлачионицама, туш кабином и санитарним чвором

– подстаницом за централно грејање

– санитарним чворовима по спратовима