Организација рада од 7. до 20. јуна 2023. године  

Поштовани родитељи, 

На основу Закључка Владе Републике Србије (Број: 601-00-1/20/2023-01) од 02. 06. 2023.  редовна настава у другом полугодишту школске 2022/2023. године завршава се у уторак 6. јуна 2023. године. 

Педагошки колегијум ОШ ,,Мајка Југовића“ на седници одржаној у понедљак 5. јуна 2023. године усвојио је следећу организацију рада. 

Редовна настава 

Редовна настава у другом полугодишту школске 2022/2023. године за ученике основних школа се завршава у уторак, 6. јуна 2023. год.

Предметни наставници до уторка, 6. јуна 2023. године уписују предлог закључних оцена у есДневник у оквиру активности.

Ученици који нису задовољни предлогом закључне оцене, обавештавају предметне наставнике и одељењске старешине до среде 7. јуна 2023. године. У току извођења допунске наставе, до 20. јуна 2023. год., ученицима ће бити омогућено да оцену поправе, уколико покажу резултате који су основа за поправљање оцене. 

НАПОМЕНА: Часови на којима ученици поправљају оцене су у оквиру важећег распореда часова по којем се реализовала редовна настава.

Припремна и допунска настава

Одељењске старешине достављају ученицима распоред припремне наставе намењене ученицима осмог разреда, до уторка, 6.6.2023. године. Све активности које се односе на организацију и реализацију завршног испита спроводиће се у складу са годишњим планом.

Допунска настава као и остали облици рада (секција, слободне наставне активности, изборни предмети)  се реализује у оквиру важећег распореда часова редовне наставе и по потреби ученика. 

Ученике млађих разреда основне школе учитељи обавештавају о тачном термину извођења допунске и додатне наставе, као и активности и тема у циљу развоја социјалних и емоционалних вештина ученика. Ученици од првог до четвртог разреда имају организоване активности у трајању од три школска часа.

Поправни и разредни испит  

Припремна настава за разредни испит одржава се у складу са постојећим Годишњим планом рада, после Завршног испита од 26. јуна 2023. године

Продужени боравак 

Продужени боравак ће се организовати до 20. јуна 2023. год. на основу резултата анкетирања родитеља, у периоду од 8.00 до 17.00 часова.

Излети, посете, приредбе 

Уз сагласност родитеља могу да се реализују излети, посете, приредбе. Приредбе могу бити реализоване или одложене за следећу школску у договору учитеља, предметних наставника и ученика. 

У Земуну, 5. јун  2023. године                                                              ДИРЕКТОР 

                                                                                                             _______________________

                                                                                                                    (Ана Лукић)

i

Повезане вести

КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА, 21.2.2024.

Поштовани родитељи, 21.2.2024. године одржаће се  колективна отворена врата. КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА, 21.2.2024. НАСТАВНИКТЕРМИНЈелена Пејовић18:00 – 19:00 часоваЈасмина Срдановић18:45 – 19:45 часоваМирјана Милић18:00 -19:00 часоваНебојша Ђурасовић18:00 -19:00...