ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРАВУ НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ И ДОСТАВЉАЊУ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Право на бесплатне уџбенике остварују ученици:

-чије породице примају социјалну/материјалну помоћ (доставити одељенском старешини копију решења којим се утврђује то право);

-ученици који су треће и свако наредно рођено дете које је у систему школовања -основна ,средња школа или факултет (доставити одељенском старешини потврде о школовању за децу која су у систему школовања ван школе,а ако су све троје ученици школе обавестити одељенског старешину у који разред иде најстарије дете );

-ученици који образовање и васшитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП 1,ИОП 2 и ИОП 3, родитељи се јављају одељенском старешини да потврде своје право);

-ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану,а потребни су им прилагођени уџбеници,  и други ученици којима је потребан прилагођен уџбеник –већи фонтови,Брајево писмо,електронски формат ( одељенске старешине имају податке али се родитељи који сматрају да ученику  треба прилагођен уџбеник јављају се одељенском старешини) ;

-ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ,односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат (решење односно копија којим се утврђује својство родитеља,односно извод из матичне књиге умрлих),

-ученици који болују од ретке болести (извештај лекара);

-ученици који остварују право на туђу помоћ и негу (решење -копија којим се утврђује то право);

Обавештење о праву на бесплатне уџбенике биће истакнуто  на улазу у школу као и на школски сајт.

Прикупљање документације и пријављивање до 17.4.2024. године.

У Земуну  3.4.2024. године

i

Повезане вести

УЏБЕНИЦИ ОБЈЕДИЊЕНИ

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОД ШКОЛСКЕ 2024/25. године СРПСКИ ЈЕЗИК  Назив издавача Назив уџбеникаИмена аутораБрој и датум решења министраБИГЗ школствоСРПСКИ ЈЕЗИК 2, за други разред основне школе, уџбенички комплет (Читанка са звучним нумерама, Радна свеска уз...

КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА, 18.4.2024.

Поштовани родитељи, 18.4.2024. године одржаће се  колективна отворена врата. КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА, 18.4.2024. НАСТАВНИКТЕРМИНЗоран Гужвић18:00 – 19:00 часоваЈелена Пејовић18:00 – 19:00 часоваЈасмина Срдановић18:00 – 19:00 часоваМирјана Милић18:00 -19:00...