КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА

29 . 09 . 23

Поштовани родитељи,

02.10.2023. године одржаће се  колективна отворена врата.

КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА, 02.10.2023.

НАСТАВНИКТЕРМИН
Зоран Гужвић18:45 – 19:45 часова
Јелена Пејовић18:00 – 19:00 часова
Јасмина Срдановић18:45 – 19:45 часова
Мирјана Милић18:00 -19:00 часова
Небојша Ђурасовић18:00 – 19:00  часова
Бисерка Станишић18:00 – 19:00 часова
Бојана Бабић18:00 – 19:00 часова
Филип Јемуовић18:45 – 19:45 часова
Тамара Јовановић18:00 – 19:00 часова
Марија Недељковић18:45 – 19:45 часова
Марија Паројчић18:45 – 19:45 часова
Гордана Ракић18:00 – 19:00 часова
Александар Пешић18:00 – 19:00 часова
Сања Николић18:00-19:00 часова
Александра Митровић18:45 – 19:45 часова
Александра Војновић18:45 – 19:45 часова
Анђела Нешковић18:45 – 19:45 часова
Мина Динић18:45 – 19:45 часова
Катарина Костић Антић18 :45– 19:45 часова
Златко Саџаковић18:00– 19:00 часова
Данко Бјеличић18:45– 19:45 часова
Славица Ивошевић18:45 – 19:45 часова
Велисав Миловановић18:45 – 19:45 часова

Наставници који неће бити присутни на колективним отвореним вратима су: Александар Божанић, Сандра Рајковић, Милош Нешић, Јована Тошић и Јелена Реџић.    (немају часове понедељком у нашој школи ). Код ових наставника родитељи могу да доћу на индивидуална отворена врата у току недеље.

i

Повезане вести

УЏБЕНИЦИ ОБЈЕДИЊЕНИ

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОД ШКОЛСКЕ 2024/25. године СРПСКИ ЈЕЗИК  Назив издавача Назив уџбеникаИмена аутораБрој и датум решења министраБИГЗ школствоСРПСКИ ЈЕЗИК 2, за други разред основне школе, уџбенички комплет (Читанка са звучним нумерама, Радна свеска уз...

КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА, 18.4.2024.

Поштовани родитељи, 18.4.2024. године одржаће се  колективна отворена врата. КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА, 18.4.2024. НАСТАВНИКТЕРМИНЗоран Гужвић18:00 – 19:00 часоваЈелена Пејовић18:00 – 19:00 часоваЈасмина Срдановић18:00 – 19:00 часоваМирјана Милић18:00 -19:00...