КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА, 21.2.2024.

Поштовани родитељи,

21.2.2024. године одржаће се  колективна отворена врата.

КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА, 21.2.2024.

НАСТАВНИКТЕРМИН
Јелена Пејовић18:00 – 19:00 часова
Јасмина Срдановић18:45 – 19:45 часова
Мирјана Милић18:00 -19:00 часова
Небојша Ђурасовић18:00 -19:00 часова
Бисерка Станишић18:00 – 19:00 часова
Бојана Бабић18:45 – 19:45 часова
Филип Јемуовић18:45 – 19:45 часова
Тамара Јовановић18:00 – 19:00 часова
Милош Нешић18:00 – 19:00 часова
Марија Паројчић18:00 – 19:00 часова
Марија Недељковић18:45 – 19:45 часова
Гордана Ракић18:00 – 19:00 часова
Александра Митровић18:45 – 19:45 часова
Јелена Реџић18:00 -19:00 часова
Александра Војновић18:45 – 19:45 часова
Анђела Нешковић18:45 – 19:45 часова
Јована Тошић18:00-  19.00 часова
Мина Динић18:00 – 19:00 часова
Катарина Костић Антић18 :00 – 19:00 часова
Златко Саџаковић18:45 – 19:45 часова
Данко Бјеличић18:45 – 19:45 часова
Славица Ивошевић18:45 – 19:45 часова

Наставници који неће бити присутни на колективним отвореним вратима су  Зоран Гужвић Сања Николић, Александар Божанић, Сандра Рајковић и Александар Пешић( немају часове средом у школи или су одсутни због боловања ). Код ових наставника родитељи могу да доћу на индивидуална отворена врата.

i

Повезане вести

УЏБЕНИЦИ ОБЈЕДИЊЕНИ

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОД ШКОЛСКЕ 2024/25. године СРПСКИ ЈЕЗИК  Назив издавача Назив уџбеникаИмена аутораБрој и датум решења министраБИГЗ школствоСРПСКИ ЈЕЗИК 2, за други разред основне школе, уџбенички комплет (Читанка са звучним нумерама, Радна свеска уз...

КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА, 18.4.2024.

Поштовани родитељи, 18.4.2024. године одржаће се  колективна отворена врата. КОЛЕКТИВНА ОТВОРЕНА ВРАТА, 18.4.2024. НАСТАВНИКТЕРМИНЗоран Гужвић18:00 – 19:00 часоваЈелена Пејовић18:00 – 19:00 часоваЈасмина Срдановић18:00 – 19:00 часоваМирјана Милић18:00 -19:00...