Запослени

Директор школе 

Ана Лукић

Стручно веће разредне наставе

Анка Девић

Ирена Анђелић

Оливера Ђурђевић

Љубица Бједов

Валентина Јелешевић

Марија Ђурић

Далиборка Вукас

Ана Гавриловић

Катарина Блажић

Јелена Игић

Сока Драча

Верица Станојковић

Лидија Маринковић

Емилија Филиповић

Љиљана Мандић

Вања Гаева

Тамара Тодоровић

Влатко Мркаић

Стручно веће страних језика

Татјана Вујиновић, наставница енглеског језика

Мирјана Милић, наставница енглеског језика

Небојша Ђурасовић, наставник енглеског језика

Бисерка Станишић, наставница италијанског језика

Бојана Бабић, наставница италијанског језика 

Стручно веће друштвених наука

Зоран Гужвић, наставник српског језика и књижевности 

Драгана Пранић, наставница српског језика и књижевности 

Јелена Пејовић, наставница српског језика и књижевности 

Александра Митровић, наставница историје

Александар Божанић, наставник историје 

Сања Николић, наставница географије

Јелена Реџић, наставница географије 

Велисав Миловановић, наставник верске наставе 

Славица Ивошевић, наставница верске наставе 

Стручно веће природних наука

Мaријана Ајзенкол, наставница математике

Тамара Јовановић, наставница математике

Филип Јемуовић, наставник математике

Марија Паројчић, наставница физике 

Гордана Ракић, наставница хемије 

Александар Пешић, наставник биологије 

Сандра Рајковић , наставница биологије

Марија Недељковић, наставница информатике

Стручно веће уметности и вештина

Александра Војновић, наставница технике и технологије 

Анђела Нешковић, наставница технике и технологије 

Јована Џолић, наставница технике и технологије 

Данко Бјеличић, наставник физичког и здравственог васпитања 

Златко Саџаковић, наставник физичког и здравтсвеног васпитања 

Катараина Костић Антић, наставница ликовне културе 

Марина Сађил, наставница музичке културе 

Стручни сарадници

Смиљана Вујадиновић, психолог

Тања Дивнић, педагог

Маја Миливојевић, библиотекар

Администрација

     Александар Јакшић, секретар школе

     Александра Добриловић, руководилац рачуноводства

     Светлана Илић, административно – финансијски радник

Помоћно – техничко особље

     Абдула Селвидин Аби, домар школе

     Слађана Лукић, сервирка у школској кухињи

     Гордана Јовановић, помоћни радник

     Адро Емилија, помоћни радник

     Јека Динчић, помоћни радник

     Љиљана Ђурђевић, помоћни радник

     Милена Суботић, помоћни радник